Share |

Urasuunnittelu

Urasuunnittelusta on apua henkilöille, jotka syystä tai toisesta pohtivat seuraavaa askelta omalla työurallaan. He voivat olla irtisanomistilanteessa olevia tai työtehtävää vaihtavia tai sitä suunnittelevia henkilöitä.


Urasuunnittelun tukeminen organisaatiossa

Onko organisaatiossanne käynnistymässä YT-prosessi? Vai organisoitteko uudelleen?  Etsiikö joku organisaationne sisällä uusia haasteita?

Haluatteko edistää ja nopeuttaa henkilöiden työllistymistä heidän osaamista ja motivaatiota vastaaviin
työtehtäviin sekä tukea heitä kohtaamaan muutos?

Vastuullisena työnantajana tarjoa työntekijöillesi mahdollisuus

 • nykytilanteen selvittämiseen
 • ammatillisen osaamisen, omien vahvuuksien ja motivaatiotekijöiden kartoittamiseen
 • tulevaisuuden uravaihtoehtojen selkeyttämiseen
 • toimenpidesuunnitelman laatimiseen
 • työnhakumenetelmien kirkastamiseen

Miten ja mitä maksaa?

Kokonaisuus sisältää 5 istuntoa à 1,5 h, välitehtävät ja työnhaun tuen. Prosessi kestää yhteensä noin neljä kuukautta. Hinta 2500 € + alv. Tapaamiset Helsingin keskustassa tai Vantaan Techopoliksessa.

Ole yhteydessä info@cxopro.fi tai marita.salmenautio@cxopro.fi


Urasuunnitelman kirkastaminen omaehtoisesti

Pohditko syystä tai toisesta seuraavaa askelta omalla työurallasi? Oletko vaihtamassa tai suunnitteletko vaihtavasi työtehtäviäsi? Vai oletko kenties between the jobs -tilanteessa?  

Sparraa tilannettasi yhdessä ammattitaitoisen coachin kanssa!

Paketti sisältää yhden kahden tunnin tapaamisen sisältäen

 • nykytilanteen kartoittamisen
 • tavoitteiden kirkastamisen
 • eri vaihtoehtojen selkeyttämisen
 • toimenpidesuunnitelma

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu orientoiva esitehtävä.

Miten ja mitä maksaa?

Kokonaisuus sisältää yhden kahden tunnin istunnon sekä ennakkotehtävän. Hinta 150 € + alv. Tapaamiset Helsingin keskustassa tai Vantaan Techopoliksessa.

Ole yhteydessä info@cxopro.fi tai marita.salmenautio@cxopro.fi              


Uracoaching on kannattava investointi

Uracoachingista on monenlaista hyötyä. Se

 • nopeuttaa työn saantia
 • maksimoi uravaihtoehdot
 • kirkastaa käsitystä itselle parhaiten sopivasta urasta
 • selkeyttää henkilökohtaisia vahvuuksia
 • nopeuttaa sopeutumista 
 • selkeyttää omia tavoitteita ja realiteetteja
 • siirtää energiaa turhautumisesta palkitsevaan työhön

Urasuunnittelupalvelun toteutuksesta vastaa

Marita_Salmenautio.jpgMarita Salmenautio
Certified Business & Career Coach
DI, tietojohtaminen

Marita on auttanut tuhansia henkilöitä kirkastamaan oman uransa suunnan ja löytämään seuraavan työtehtävän, hyödyntäen omia vahvuuksiaan, mielenkiinnon kohteitaan ja työmotivaattoreitaan.  Marita on työskennellyt niin asiantuntijoiden, esimiesten kuin johtajien kanssa useilla eri toimialoilla.  Hänellä on ollut kantasuomalaisten lisäksi useista eri kulttuureista lähtöisin olevia asiakkaita.