Share |

Referenssilausuntoja CxO:n henkilöprofiloinneista

"CxO Karisma opettaa miten olla vakuuttava ja miten tuoda oma osaamisensa esiin esimerkiksi haastattelutilanteissa. Tämä kyky oli ratkaiseva tekijä voittaessani haluamani työpaikan.”

Soili Kukkonen


”CxO Mentor Oy:n profilointivälineet antavat tukevan pohjan henkilöstön ja johtamisen kehittämiselle kaiken kokoisissa yrityksissä. Välineet ovat helppoja ja nopeita käyttää. Lisäksi lopputuloksia voidaan tarkastella halutusta tarpeesta tai kehittämiskulmasta lähtien. Suosittelen lämpimästi.”

Erkki Taskinen, Toimitusjohtaja, Yritysvoimala Oy


”CxO:n profilointityökalut ovat helppo tapa hahmottaa nopeasti oman toiminnan kannalta tärkeitä henkilöitä. Profilointi vahvistaa sen, minkä itsestään jo tietää ja paljastaa uusia tiedostamattomia piirteitä. Motivaatioprofiilit toimivat navigaattorina ihmisten sydämiin, minkä avulla löytää tekemiselle mielekkyyden. Profilointeja voi käyttää mentoroinnin lisäksi omassa johtamisessa ja itsensä kehittämisessä.”

Merja Riimukallio, Hankintajohtaja, Veho Group Oy


”CxO:n tarjoamien johtajaprofilointityökalujen avulla opin ymmärtämään omaa käyttäytymistäni paremmin johtamistyössä. Erityisesti CxO Leader Profile -profiloinnin jälkeen olen onnistunut kehittämään heikkoja kohtiani ja toisaalta myös tietoisesti korostamaan vahvuuksiani.”

Minja Kivinen, Toimitusjohtaja, Oy Jurva Network Ltd


”CxO:n erilaiset profilointivälineet auttoivat jälleen saamaan uusia oivalluksia itsestä - toimivat apuna ja tukena loputtoman tuntuisella itsensä johtamisen matkalla (jolta löytyy vielä paljon opittavaa)!”

Eija Kiviranta, toimitusjohtaja,  Dream Pilots Oy


“Mentoroinnissa pyritään avoimeen, kahdenkeskiseen vuorovaikutussuhteeseen sekä aktorin ja mentorin väliseen luottamukseen. Tällaisen suhteen edistämiseksi olemme kehittäneet yhdessä CxO Mentorin kanssa ainutlaatuisen ”CxO Mentor – mentori ja aktori” -raportin. Se tuottaa tietoa, jota osaava mentori voi hyödyntää prosessin aikana ja pääsemään näin entistä parempiin tuloksiin.  CxO:n ammattimentorit saavat räätälöityjen analyysiraporttien avulla käänteentekeviä tuloksia suomalaisen johtamisen kehittämisessä.”

Seppo Louhikko, Owner, Extended DISC Finland


“CxO:n profiloinnilla parempaa johtamista. Profilointi auttaa ymmärtämään. Itseäsi. Mitä yhteistä on CSI sarjalla ja hyvällä Mentoroinnilla? Molemmat Profiloi!”

Timo Seppä, CEO, Raskone Oyj


”CxO Mentorin käyttämät profilointityövälineet auttavat henkilöitä ymmärtämään omaa käyttämistään ja kuinka toiset kokevat oman käyttäytymisen. Ne antavat rakennuspalikoita itsensä kehittämiseen. Niiden pohjalta on hyvä tehdä omia kehitysaskeleita.”

Pekka Vartiainen, Independent Senior ICT Consultant


”Motivaatioprofiilien kautta olen tutustunut CxO Mentorin toimintaan ja Toni Hinkan mentorointityyliin. Motivaatioprofiilin tekemiseen sähköisessä muodossa ei kulu aikaa kuin vartti, mutta sparraavan yhteenvedon jälkeen tuloksia voi hyödyntää pitkään.

Kun oma profiili on analysoitu hyvin, havainnoi, oppii ja oivaltaa kaikenlaista itsestään ja myös kollegoista. Yhdessä analysointi oli myös antoisaa. Lähdimme siitä, että koko johtoryhmälle tehdään profiilit ja siten kehitämme ryhmän toimintaa. Ryhmädynamiikan kehittämiseen anti tuli ehdottomasti juuri siitä, että analysointi tehtiin mentorin kanssa. Toni johdatteli hyvin oivaltamaan itse.”

Kirsi Koski, johtaja, Tampereen kaupunki


”Picnic Yhtiöt päätti viime kesänä kehittää johtamistaan ja perinteisen henkilöstötutkimuksen sijaan päätimme käyttää muita menetelmiä. Pyysin CxO Mentorin Toni Hinkkaa apuun ja yhdessä päätimme aloittaa uudesta, nelihenkisestä johtoryhmästämme ja välineiksi valittiin DISC-analyysi sekä Motivaatioprofiili. Johtoryhmäläiset innostuivat tavasta ja tuloksista niin paljon, että jokainen jatkoi samoilla työkaluilla myös omien joukkueidensa kanssa.

Työkalut olivat mielenkiintoisia ja tulokset tietysti keskusteluttivat. Saimme yhteisen sanaston, opimme tuntemaan paitsi itsemme, myös kollegamme. Sekä yksittäis- että yhteispukutilaisuudet saivat paljon kiitosta. Toni Hinkan ammatillinen ote, kuunteleva asenne sekä rakentava kommunikointi saivat hurjasti kiitosta. Asioista uskallettiin puhua ja omista luonteenpiirteistä löytyi uusia ulottuvuuksia. Kipeimmissä asioissa Toni jatkoi henkilökohtaista mentorointia ja esimiehet ovat saaneet häneltä paljon ideoita parempaan johtamiseen. Tuloksena on jo nyt avoimempi ja luottavaisempi ilmapiiri. Ymmärrämme, että olemme erilaisia ja että kommunikoimme eri tavalla. Opimme hyväksymään, hyödyntämään ja jopa arvostamaan erilaisuutta. Johtamisemme menee parempaan suuntaan. Kannustus ja coachaava ohjaaminen on lisääntynyt ja uskon, että kun pääsemme prosessissa hieman pidemmälle, myös tehokkuus, oma-aloitteisuus ja vastuullisuus nousevat uudelle tasolle. Voin lämpimästi suositella CxO:ta sekä Toni Hinkkaa.

Ann Wahlroos-Jaakkola, toimitusjohtaja, Picnic Yhtiöt Oy


"CxO:n ja Tonin kanssa olemme tehneet useita yhteisiä projekteja. Tonin ja hänen edustamansa yrityksen työskentelytapa on toimivaa sekä Nuorkauppakamaritoiminnassa että työpaikallani SOK:lla. Projektit ovat olleet luentoja, mentorointia, kehityspäiviä ja työyhteisön osaamisen kehittämistä (ml. profilointeja).

Kuvaisin yrityksen luonnetta: tavoitteellinen toiminta, asiakkaista välittäminen ja vahva asiantuntemus. Nämä toimivat yhteistyön pohjana ja välittyvät asiakkaille laadukkaana palveluna, jossa toteutetaan mitä suunnitellaan ja sovitaan.

Voin todeta, että meillä on koko ajan yhteistyössä sama suunta, joka auttaa tavoitteen toteutumista!"

Mari Junnila, johtaja, SOK-yhtymän HR-palvelu