Share |

Strategian kirkastaminen

Kirkastaminen_240x600.jpgMonella organisaatiolla on strategia, mutta usein se kaipaa havainnollistamista ja jalkauttamista.

CxO:n strategian jalkauttamisprojekteja edeltää usein työmäärältään varsin suppea mutta tärkeä ponnistus, jonka aikana strategia käydään läpi, olennaisimmat tavoitteet ja toimenpiteet nostetaan esiin ja strategialle etsitään henkilökuntaa puhuttava muoto, jotta jalkauttaminen onnistuu mahdollisimman hyvin.

CxO:n strategian laadintaprosessiin kuuluu strategian kirkastaminen olennaisena osana. Mutta jos strategia on laadittu ilman apuamme, kirkastaminen on usein tarpeen.