Share |

Strategian laadinta

Strategia_240x600.jpgStrategiatyöllä on jopa tuhansien vuosien perinteet. Sunzin ajoista alkaen on toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi tunnistettu ja koottu yhteen. Strategia - alunperin "oppi sodan voittamiseksi" - onkin muodostunut yhdeksi liikkeenjohdon osaamisen kulmakiveksi.

Tästä huolimatta suuri osa PK-yrityksistä elää ilman strategiaa. Tai strategia tavallaan on olemassa, ylimmän johdon ajatuksissa "nahkakansissa", toteutuen vain ani harvassa tapauksessa.

CxO:n strategiapalettiin kuuluu monta käytännönläheistä työkalua, joita voidaan soveltaa strategiatyössä, olipa työn kohteena konsernistrategia, divisioonatason liiketoimintastrategia, IT-strategia tai palvelustrategia. Osaamme tuoda strategiatyöhön uusimmat ja merkittävimmät trendit, kytkeä yhteen liiketoiminnan ja IT:n, luoda tavoitetilan ja kuroa nykytilan ja tavoitetilan välisen kuilun kehityshankkeiden avulla sekä kytkeä strategiatyön, kokonaisarkkitehtuurityön ja projektisalkun hallinnan yhteen.