Share |

Tietohallinnon organisointi

Tietohallinnon_organisointi_240x600.pngTietotekniikka on yhteiskuntamme tämän hetken merkittävin muutosvoima. Lähes jokainen kehityshanke sisältää tietojärjestelmien kehittämistä. Lähes jokaisen tuotteen tai palvelun takaa löytyy prosesseja, joiden toiminta riippuu tietojärjestelmien toiminnan luotettavuudesta. Tietohallinnon ja liiketoiminnan yhteispelin sujuvuus on yhä tärkeämpää sekä toiminnan jatkuvuuden että kehittämisen näkökulmasta.

Business Relationship Management ja Bimodal IT ovat tietohallinnon kehittämisen tämän hetken muotisanoja. CxO:lla on kokemusta näiden soveltamisesta tietohallinnon organisointiin ajalta, jolloin termejä ei ollut edes syntynyt.

CxO:n opein tietohallinnosta on mahdollista kehittää tehokas liiketoiminnan kumppani, joka toiminnallaan luo yritykselle kilpailuetua. Ei yksin, vaan jatkuvassa yhteistoiminnassa liiketoiminnan kanssa.

Tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki on kirjoittanut aiheesta kirjan - Tietohallinnon organisointi - vuonna 2015. Tutustu!