Share |

Projektipäällikön mentorointi

Projektipaallikon_mentorointi_240x600.jpgKehityshankkeen projektipäällikön tukeminen mentoroinnin ja tarvittaeesa muiden toimenpiteiden avulla voi alkaa jo hankkeen valmisteluvaiheessa ja jatkua koko hankkeen elinkaaren ajan. Mentoroinnin tavoittena on projektin onnistumisen todennäköisyyden parantaminen, projektipäällikön toimintavalmiuksien varmistaminen ja ammatillinen kehittyminen.

Projektipäällikön mentorointi ja muut tukitoimenpiteet voivat kattaa projektin valmistelutoimenpiteitä (markkinaselvitykset, kilpailutukset, Business Case ja sopimusneuvottelut), projektin keskeisiä tukea kaipaavia toimenpiteitä (projektisuunnitelman laadinta, viestintäsuunnitelman laadinta, muutospyyntöjen käsittelyprosessien laadinta jne.) sekä laajimmillaan projektin johto- ja/tai ohjausryhmiin osallistumisen ulkopuolisena asiantuntijana.

Projektipäällikön mentorointi skaalautuu tarpeen mukaan. Hankkeen valmisteluvaiheessa se voi olla kiivastahtisempaa ja projektin toteutuksen aikana se voi vähentyä tavanomaiseen tahtii (tapaaminen kuukaudessa).

Projektipäällikön mentoroinnille CxO:lla on useita vaihtoehtoisia toteutusmalleja. Yksinkertaisimmillaan se perustuu tuntiveloitukseen ja matkakustannuksiin siten, että toimenpiteiden työnkäytön raamit sovitaan joka kerta etukäteen erikseen.

Projektipäällikön mentorointiin sisällytettäviä tai erikseen hankittavia palvelujamme:

  • Kehityshankkeen valmisteluvaiheen terveystarkastus. Käymme läpi projektin dokumentaation omien tarkistuslistojemme avulla, haastattelemme avainhenkilöitä ja tuotamme käytännonläheisiä ja käyttökelposia neuvoja sisältävän raportin. Lue lisää...
  • Valmisjärjestelmien markkinaselvitys. Varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten ja yhteisöjen voimavarat eivät tahdo riittää kattavan markkinaselvityksen tekemiseen, jolloin se organisaation tarpeisiin parhaiten soveltuva valmisjärjestelmä jää löytymättä. Me löydämme kokemuksemme ja verkostomme avulla asiakkaan kannalta olennaiset vaihtoehdot, jotka kannattaa ottaa mukaan RFI/RFP-prosessiin. Lue lisää...
  • Business Casen eli projektin perustelujen kokoaminen. Kustannusten, hyötyjen ja riskien vetäminen yhteen projektia koskevan päätöksenteon tueksi. Lue lisää...
  • Sopimusneuvottelujen tuki. Luemme sopimusdokumentit läpi ja tarkistuslistojamme hyödyntäen etsimme sopimuksista kaikki ne kohdat, jotka ovat asiakkaan kannalta arveluttavia ja tuotamme niihin korjausehdotukset. Emme katso asioita pelkästään projektin kannalta, vaan otamme huomioon yrityksen erilaiset tulevaisuuden skenaariot: kasvu, supistuminen, yritysostot ja -myynnit sekä fuusiot. Lue lisää...