Share |

Sopimusneuvottelujen tuki

Sopimusneuvottelujen_tuki_240x600.jpgTietotekniikkapitoisissa kehityshankkeissa on tyypillistä, että sopimukset tehdään IT-toimittajien sopimusmallien pohjalta. Yleensä ne ottavat asiakkaiden edut huonosti huomioon ja lisäksi ne tehdään ikäänkuin asiakasorganisaatio pysyisi jatkuvasti sopimuksentekohetken tilanteessa.

CxO on tukenut kymmenien kehityshankkeiden sopimusneuvotteluvaihetta joko osana valmisteluvaiheen mentorointia tai erillisenä toimeksiantona. CxO:n pyrkimyksenä on saada aikaan puolin ja toisin selkeät, helpostiymmärrettävät ja riskittömät sopimusehdot, jotka ottavat huomioon asiakasorganisaation kehittämisen eri vaihtoehdot, kuten toiminnan laajenemisen ja supistumisen sekä erilaiset yrityskaupat ja -järjestelyt.

"CxO:n avun hyödyllisyys ERP-ohjelmistojemme sopimusneuvotteluissa selvisi, kun yritysrakenteemme muuttui."

- ERP-projektipäällikkö Tuomo Nieminen, Master Yhtiöt Oy

CxO:n tuki kattaa sopimusdokumenttien lukemisen, kommentoinnin, muuttamista vaativien kohtien esiin nostamisen, muutosehdotusten laadinnan sekä tarvittaessa sopimusneuvotteluihin osallistumisen.

Sopimusneuvottelujen tuki voi olla osa kehityshankkeen valmisteluvaiheen mentorointia mutta voidaan tehdä myös erillisenä toimeksiantona. Silloin työmäärä on kaksi-kolme työpäivää ja kustannus asiakkaalle 3 000-4 500 € + alv 24 % + matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan.

Muita kehityshankkeen valmistelun tukipalvelujamme ovat:

  • Kehityshankkeen valmisteluvaiheen terveystarkastus. Käymme läpi projektin dokumentaation omien tarkistuslistojemme avulla, haastattelemme avainhenkilöitä ja tuotamme käytännonläheisiä ja käyttökelposia neuvoja sisältävän raportin. Lue lisää...
  • Valmisjärjestelmien markkinaselvitys. Varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten ja yhteisöjen voimavarat eivät tahdo riittää kattavan markkinaselvityksen tekemiseen, jolloin se organisaation tarpeisiin parhaiten soveltuva valmisjärjestelmä jää löytymättä. Me löydämme kokemuksemme ja verkostomme avulla asiakkaan kannalta olennaiset vaihtoehdot, jotka kannattaa ottaa mukaan RFI/RFP-prosessiin. Lue lisää...
  • Business Casen eli projektin perustelujen kokoaminen. Kustannusten, hyötyjen ja riskien vetäminen yhteen projektia koskevan päätöksenteon tueksi. Lue lisää...
  • Projektipäällikön mentorointi. Kehityshankkeen projektipäällikkönä toimiminen on vaativa tehtävä, jossa onnistuminen on koko organisaation kannalta tärkeää. Olemme mentoroinnin ja projektitoiminnan ammattilaisia, joten osaamme tukea projektipäällikköä sekä henkisesti että käytännönläheisin ja käyttökelpoisin neuvoin. Lue lisää...