Share |

Valmisjärjestelmien markkinaselvitys

Markkinaselvitys_240x600.jpgKokemuksemme mukaan erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vaikeuksia saada selville, mitä valmisjärjestelmävaihtoehtoja markkinoilla on. Tämän seurauksena varteenotettavia vaihtoehtoja jää ottamatta huomioon ja pahimmassa tapauksessa päädytään asiakkaan toiminnalle täysin sopimattoman järjestelmän räätälöintiin ja käyttöönottoon.

CxO pystyy kokemuksensa ja verkostojensa avulla selvittämään asiakkaan toimialalle tarjolla olevat valmisjärjestelmät (ns. pitkä lista) sekä arvioimaan tarjolla olevia järjestelmiä mahdottomien tai kalliiden vaihtoehtojen poissulkemiseksi (ns. lyhyt lista). Listoja asiakas voi käyttää tarjouspyyntöprosesseissaan.

Markkinaselvityksen hinta on 1 000 euroa + alv 24 % ja toimitusaika noin viikko työtilanteesta riippuen.

Valmisjärjestelmien markkinaselvityksen lisäksi palvelupalettimme sisältää myös seuraavat asiaan liittyvät palvelut:

  • Kehityshankkeen valmisteluvaiheen terveystarkastus. Käymme läpi projektin dokumentaation omien tarkistuslistojemme avulla, haastattelemme avainhenkilöitä ja tuotamme käytännonläheisiä ja käyttökelposia neuvoja sisältävän raportin. Lue lisää...
  • Business Casen eli projektin perustelujen kokoaminen. Kustannusten, hyötyjen ja riskien vetäminen yhteen projektia koskevan päätöksenteon tueksi. Lue lisää...
  • Sopimusneuvottelujen tuki. Luemme sopimusdokumentit läpi ja tarkistuslistojamme hyödyntäen etsimme sopimuksista kaikki ne kohdat, jotka ovat asiakkaan kannalta arveluttavia ja tuotamme niihin korjausehdotukset. Emme katso asioita pelkästään projektin kannalta, vaan otamme huomioon yrityksen erilaiset tulevaisuuden skenaariot: kasvu, supistuminen, yritysostot ja -myynnit sekä fuusiot. Lue lisää...
  • Projektipäällikön mentorointi. Kehityshankkeen projektipäällikkönä toimiminen on vaativa tehtävä, jossa onnistuminen on koko organisaation kannalta tärkeää. Olemme mentoroinnin ja projektitoiminnan ammattilaisia, joten osaamme tukea projektipäällikköä sekä henkisesti että käytännönläheisin ja käyttökelpoisin neuvoin. Lue lisää...