Share |

Kehityshankkeen valmisteluvaiheen terveystarkastus

Terveystarkastus_240x600.jpgCxO:n arvion mukaan jopa 70 % kehityshankkeista joutuu vaikeuksiin, keskeytetään tai hankkeen tuloksia ei oteta käyttöön. Liki jokaisen (98 %) tutkimamme kehityshankkeen valmisteluvaihe sisälsi sellaisia virheitä tai puutteita, joilla oli merkitystä hankkeen onnistumiselle.

Tämän vuoksi olemme kiinnittäneet erityishuomion kehityshankkeen valmisteluvaiheeseen ja kehittäneet keinoja projektin onnistumiseen vaikuttavien valmisteluvaiheen virheiden ja puutteiden löytämiseen.

Kehityshankkeen valmisteluvaiheen terveystarkastus -palvelumme laajuus riippuu siitä, missä vaiheessa vaiheessa se tehdään. Mikäli hankkeessa ei ole edetty järjestelmä- ja toimittajavaiheen tarjouspyyntöprosessia (RFI & RFP) pidemmälle, usein selvitään noin kolmen henkilötyöpäivän panostuksella, joka sisältää:

  • hankkeen dokumentaation läpikäymisen CxO:n tarkistuslistoja hyväksikäyttäen
  • 3-5 haastattelua
  • raportin kokoamisen ja läpikäynnin asiakkaan vastuuhenkilön kanssa.

CxO:n raportti sisältää havaintoja ja korjausehdotuksia. Niitä noudattamalla ja soveltamalla asiakas nostaa kehityshankkeensa onnistumisen todennäköisyyttä olennaisesti.

Kolmen henkilötyöpäivän terveystarkastus maksaa asiakkaalle tyypillisesti noin 4 500 € + alv 24 % sekä matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi asiakkaalta kuluu aikaa hankkeen dokumentaation toimittamiseen, haastatteluihin sekä raportin läpikäymiseen.

Riittäkö tämä aina?

Mikäli hanke on edennyt pidemmälle, työmäärämme kasvaa. Kehityshankkeen valmisteluvaiheen terveystarkastukseen voidaan liittää muita hankkeen valmisteluvaiheen palvelujamme:

  • Valmisjärjestelmien markkinaselvitys. Varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten ja yhteisöjen voimavarat eivät tahdo riittää kattavan markkinaselvityksen tekemiseen, jolloin se organisaation tarpeisiin parhaiten soveltuva valmisjärjestelmä jää löytymättä. Me löydämme kokemuksemme ja verkostomme avulla asiakkaan kannalta olennaiset vaihtoehdot, jotka kannattaa ottaa mukaan RFI/RFP-prosessiin. Lue lisää...
  • Business Casen eli projektin perustelujen kokoaminen. Kustannusten, hyötyjen ja riskien vetäminen yhteen projektia koskevan päätöksenteon tueksi. Lue lisää...
  • Sopimusneuvottelujen tuki. Luemme sopimusdokumentit läpi ja tarkistuslistojamme hyödyntäen etsimme sopimuksista kaikki ne kohdat, jotka ovat asiakkaan kannalta arveluttavia ja tuotamme niihin korjausehdotukset. Emme katso asioita pelkästään projektin kannalta, vaan otamme huomioon yrityksen erilaiset tulevaisuuden skenaariot: kasvu, supistuminen, yritysostot ja -myynnit sekä fuusiot. Lue lisää...
  • Projektipäällikön mentorointi. Kehityshankkeen projektipäällikkönä toimiminen on vaativa tehtävä, jossa onnistuminen on koko organisaation kannalta tärkeää. Olemme mentoroinnin ja projektitoiminnan ammattilaisia, joten osaamme tukea projektipäällikköä sekä henkisesti että käytännönläheisin ja käyttökelpoisin neuvoin. Lue lisää..