Share |

Kehityshankkeen onnistuminen

Unsuccessful_project_240x600.jpgYritykset ja yhteisöt tarvitsevat uudistuakseen kehitysponnistuksia. Projekti on edelleen tehokkain tapa suunnata resursseja kehitysponnistuksiin. Siksi kehitysprojektit ja -hankkeet ovat yritysten ja yhteisöjen arkipäivää. Lisäksi yhä useammin kehityshankkeissa on selkeä tietotekniikan hyödyntämisnäkökulma.

The Standish Groupin selvityksen (vuodelta 2014) mukaan kehityshankkeista vain 16,2 % saavuttaa tavoitteensa, 52,7 % joutuu vaikeuksiin ja 31,1 % keskeytetään. Vaikka The Standish Group olisikin vetänyt onnistumisen kriteerit liiketoiminnan kannalta varsin tiukalle, vaikeuksiin joutuneita ja epäonnistuneita hankkeita on kuitenkin liikaa: CxO:n arvion mukaan 60-70 %.

CxO aloitti vuonna 2009 kehityshankkeiden onnistumisen ja epäonnistumisen tutkimisen. Tästä tutkimustyöstä syntyi kaksi kirjaa: vuonna 2010 julkaistu Miksi tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu? Tositarinoita tuhon teiltä ja onnistumisen siemeniä ja seuraavana vuonna julkaistu Onnistunut projekti. Osa 1: Neuvoja tietojärjestelmää hankkivalle.

CxO pyrkii tutkimustoiminnallaan selvittämään onnistumisen ja epäonnistumisen tekijöitä. Tutkimustuloksia käytetään hankkeiden tukipalveluissa, joiden puitteissa tunnistamme hankkeiden sudenkuoppia ja annamme käytännönläheisiä ja käyttökelpoisia neuvoja. Hankkeiden onnistumisen problematiikka on niin monitahoinen, että mekään emme voi luvata, että asiakkaan kehityshanke onnistuu. Voimme kuitenkin luvata, että sen onnistumisen todennäköisyys paranee. Loppu on asiakkaan, asiakkaan muiden yhteistyökumppanien sekä kehityshankkeen projektiorganisaation käsissä.

Kehityshanketta aloittavalle organisaatiolle tarjoamme muun muassa seuraavia palveluja:

 • Kehityshankkeen valmisteluvaiheen terveystarkastus. Käymme läpi projektin dokumentaation omien tarkistuslistojemme avulla, haastattelemme avainhenkilöitä ja tuotamme käytännonläheisiä ja käyttökelposia neuvoja sisältävän raportin. Lue lisää...
 • Valmisjärjestelmien markkinaselvitys. Varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten ja yhteisöjen voimavarat eivät tahdo riittää kattavan markkinaselvityksen tekemiseen, jolloin se organisaation tarpeisiin parhaiten soveltuva valmisjärjestelmä jää löytymättä. Me löydämme kokemuksemme ja verkostomme avulla asiakkaan kannalta olennaiset vaihtoehdot, jotka kannattaa ottaa mukaan RFI/RFP-prosessiin. Lue lisää...
 • Business Casen eli projektin perustelujen kokoaminen. Kustannusten, hyötyjen ja riskien vetäminen yhteen projektia koskevan päätöksenteon tueksi. Lue lisää...
 • Sopimusneuvottelujen tuki. Luemme sopimusdokumentit läpi ja tarkistuslistojamme hyödyntäen etsimme sopimuksista kaikki ne kohdat, jotka ovat asiakkaan kannalta arveluttavia ja tuotamme niihin korjausehdotukset. Emme katso asioita pelkästään projektin kannalta, vaan otamme huomioon yrityksen erilaiset tulevaisuuden skenaariot: kasvu, supistuminen, yritysostot ja -myynnit sekä fuusiot. Lue lisää...
 • Projektipäällikön mentorointi. Kehityshankkeen projektipäällikkönä toimiminen on vaativa tehtävä, jossa onnistuminen on koko organisaation kannalta tärkeää. Olemme mentoroinnin ja projektitoiminnan ammattilaisia, joten osaamme tukea projektipäällikköä sekä henkisesti että käytännönläheisin ja käyttökelpoisin neuvoin. Lue lisää...

Unohtaa ei myöskään kannata kirjojamme:

 • Miksi tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu? Tositarinoita tuhon teiltä ja onnistumisen siemeniä. Lue lisää...
 • Onnistunut tietojärjestelmäprojekti. Osa 1: Neuvoja tietojärjestelmää hankkivalle. Lue lisää...
 • Hiljainen tieto, innovaatio ja IT. Lue lisää...

Projektin onnistuminen ei ole aina projektista itsestään kiinni. Hyvin usein epäonnistumisen juurisyiden tutkiminen johtaa ulos projektista organisaatioon itseensä sekä sen johtamisjärjestelmään. Olemme vuosien kuluessa auttaneet asiakkaitamme monenlaisissa johtamisen haasteissa. Näitä ratkaisevista palveluista olennaisimpia ovat:

 • Strategian laatiminen. Puuttuva strategia voi olla liiketoimintastrategia, digistrategia, IT-strategia, tietohallintostrategia tai vaikkapa jonkin yksikön palvelustrategia. Lue lisää...
 • Strategian kirkastaminen. Strategia voi olla olemassa mutta se vaatii vielä kirkastamista, jämäköittämistä tai tiivistämistä. Lue lisää...
 • Strategian jalkauttaminen. Strategia voi olla olemassa mutta se on jäänyt jalkauttamatta eli ottamatta kunnolla käyttöön. Lue lisää...
 • Johtamisjärjestelmän kehittäminen.
 • Muutosjohtaminen. Muutos ei synny itsestään eikä hienot suunnitelmat muutu todeksi ilman muutoksen johtamista. Lue lisää...
 • Projektikulttuurin kehittäminen.
 • Tietohallinnon organisointi. Tietohallintoja on monenlaisia ja monesta tietohallinnosta tai IT-palveluista saa organisoimalla tehokkaampia ja paremmin liiketoiminnan tarpeita täyttäviä ja tukevia. Lue lisää...