Mentorointilajit

CxO:n tarjoamat mentorointimuodot

  • Henkilömentoroinnissa tukenasi on kokenut luotettu kollega, joka on toiminut kaltaisessanne organisaatiossa samankaltaisessa tehtävässä kuin sinä. Menestymisesi on mentorin ykkösprioriteetti.
  • Projektimentorointi varmistaa kehityshankkeesi onnistumisen koko sen elinkaaren ajan. Estämme kompuroinnit ja varmistamme että teette oikeita asioita oikein sekä löydämme oikopolut, jos niitä on. Tuemme hankkeen omistajia, ohjausryhmiä, hankejohtajia ja projektipäälliköitä.
  • Organisaatiomentorointi toteuttaa strategiaa ja parantaa johtamiskyvykkyyttä koko organisaatiossa. Asetamme tavoitteet, suunnittelemme ja toteutamme mentorointiohjelman yhdessä henkilöstöjohdon kanssa - tulosten mittaamista unohtamatta!

Mentorointia tukevat palvelut

CxO tukee ammattimentorointia CxO Academyn seminaareilla, kirjallisella tuotannolla, tutkimuksella ja foorumeilla sekä kehitysprojektien avulla. Kaiken taustalla on mentorijoukkueemme monipuolinen erikoisosaamisemme.

Jatkuvasti kasvavan ja kokeneen mentorijoukkueemme avulla voimme auttaa hyvin erilaisissa tehtävissä ja yrityksissä työskenteleviä ihmisiä. Lisäksi mentoreillamme on laaja verkosto, joka täydentää heidän omaa osaamistaan - sinun hyödyksesi! Parhaiten osaamme auttaa tällä hetkellä toimitusjohtajia, talousjohtajia, kaupallisia johtajia, kehitysjohtajia, tietohallintojohtajia, hankintajohtajia ja henkilöstöjohtajia.