Share |

Mentorointi tukee ammatillista kehitystä

Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista sekä ns. hiljaista tietoa siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Se pyrkii mentoroitavan eli aktorin ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja opinnoissa menestymiseen. Osaava, arvostettu ja kokenut mentori neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen.

CxO on Suomen johtava ammattimentoritalo. Meillä mentoreina toimivat ammattilaiset, jotka ovat asiantuntijoita niin omalla alallaan kuin myös kokeneita ja kouluttautuneita mentoreita.

Miten mentorointi eroaa konsultoinnista?

Mentorointi kuuluu asiantuntijapalveluna samaan ryhmään kuin konsultointi, coaching, koulutus, sisäinen mentorointi ja tutorointi. Kokemuksensiirtomenetelmänä mentorointi on näihin verrattuna kuitenkin ylivoimainen. Lue lisää mentoroinnin ja muiden menetelmien eroista sekä mentoroinnin historiasta ja taustasta

Millaiseen tarpeeseen mentorointia voi hankkia?

Mentoroinnin kohteena voi olla yksittäinen henkilö, jolloin kyseessä on henkilömentorointi. Kun mentoroinnin kohteena on jokin organisaatio tai sen osa - esimerkiksi johtaja lähimpine alaisineen - kysymys on organisaatiomentoroinnista. Kolmas yleisesti käytetty mentoroinnin muoto on projektimentorointi, jolloin mentoroinnin kohteena on jonkin projektin organisaatio tai vähintään projektipäällikkö tai projektin omistaja. Lue lisää mentorointimuodoista ja mentorointia tukevista palveluista.

Mitä ammattimentorointi on?

Ammattimentorointi on perinteisen mentoroinnin jalostetumpi muoto. Ammattimentorointi on tavoitteellista, suunnitelmallista ja systemaattista toimintaa, joka tähtää sekä aktorin että hänen organisaationsa kehittymiseen. Mentorit ovat testattuja ja tarkistettuja sekä mentorointiin koulutettuja. Ammattimaisessa toiminnassa on myös itse mentoroinnista eriytetyt yhteensovittamis-, laadunvarmistus- ja kehitysprosessit. Lue lisää ammattimentoroinnista.

Miten mentoriksi pääsee?

Vaikka olisitkin ihmisläheinen ja kokenut johtamisen ammattilainen, tie mentoriksi käy ammattimentorointikurssin kautta. Yrityksiä varten CxO tuottaa myös yrityskohtaisia mentorointikursseja.

Mentoroinnin eettiset ohjeet

CxO noudattaa mentoroinnissaan EMCC:n eettisiä sääntöjä, joihin pääset tutustumaan tästä.

Kysymyksiä mentoroinnista

CxO on mentoroinnin ja nimenomaan ammattimentoroinnin suunnannäyttäjä ja kehittäjä. Vastaamme on tullut monenlaisia kysymyksiä koskien CxO:ta ja sen palveluja. Yleisimpiin kysymyksiin löydät vastaukset FAQ-sivultamme.

Jos sinua askarruttaa mikä tahansa asia koskien mentorointia, johon et löytänyt vastausta tältä sivulta, ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!