Share |

Mentorointi

Mistä mentoroinnissa on kyse?

Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös ns. hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut mentori neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Se pyrkii mentoroitavan eli aktorin ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja opinnoissa menestymiseen. Lue lisää mentoroinnin historiasta ja taustasta...

Miten mentorointi eroaa konsultoinnista?

Mentorointi kuuluu asiantuntijapalveluna samaan ryhmään kuin konsultointi, coaching, koulutus, sisäinen mentorointi ja tutorointi. Kokemuksensiirtomenetelmänä mentorointi on näihin verrattuna kuitenkin ylivoimainen. Lue lisää mentoroinnin ja muiden menetelmien eroista...

Mitä ammattimentorointi on?

Ammattimentorointi on perinteisen mentoroinnin jalostetumpi muoto. Ammattimentorointi on tavoitteellista, suunnitelmallista ja systemaattista toimintaa, joka tähtää sekä aktorin että hänen organisaationsa kehittymiseen. Mentorit ovat testattuja ja tarkistettuja sekä mentorointiinkoulutettuja. Ammattimaisessa toiminnassa on myös itse mentoroinnista eriytetyt yhteensovittamis-, laadunvarmistus- ja kehitysprosessit. Lue lisää ammattimentoroinnista...

Millaiseen tarpeeseen mentorointia voi hankkia?

Mentoroinnin kohteena voi olla yksittäinen henkilö, jolloin kyseessä on henkilömentorointi. Kun mentoroinnin kohteena on jokin organisaatio tai sen osa - esimerkiksi johtaja lähimpine alaisineen - kysymys on organisaatiomentoroinnista. Kolmas yleisesti käytetty mentoroinnin muoto on projektimentorointi, jolloin mentoroinnin kohteena on jonkin projektin organisaatio tai vähintään projektipäällikkö tai projektin omistaja. Lue lisää mentorointimuodoista ja mentorointia tukevista palveluista...

Miten mentoriksi pääsee?

Vaikka olisitkin ihmisläheinen ja kokenut johtamisen ammattilainen, tie mentoriksi käy ammattimentorointikurssin kautta. Yrityksiä varten CxO tuottaa myös yrityskohtaisia mentorointikursseja. Tutustu tuotetietokantaamme.

Kysymyksiä mentoroinnista

CxO Mentor Oy on mentoroinnin ja nimenomaan ammattimentoroinnin suunnannäyttäjä ja kehittäjä. Vastaamme on tullut monenlaisia kysymyksiä koskien CxO:ta ja sen palveluja. Tutustu FAQ-sivuumme...