Share |

Usein kysytyt kysymykset - FAQ

Kuka omistaa CxO Professional Oy:n?

 • CxO on täysin suomalainen yritys missionaan suomalaisen johtamisen ja tuottavuuden parantaminen.
 • CxO:n omistavat yrityksen perustajat ja avainhenkilöt.

Kuka on keksinyt CxO:n konseptin?

 • Reino Myllymäen ja Toni Hinkan keväällä 2009 tekemällä konsultointimyyntikäynnillä asiakas keksi pyytää Reinoa mentorikseen. Tämän jälkeen konsepti on hioutunut valtavasti, mutta perusidea on pysynyt muuttumattomana.

Onko CxO:n toimintamallin takana jokin esimerkiksi amerikkalainen konsepti?

 • CxO on täysin suomalainen yritys missionaan suomalaisen johtamisen parantaminen. Kaikki toimintamallit on itse kehitetty yhteistyössä akateemisen ja yritysmaailman parhaiden johtamisen ja johtamisen kehittämisen asiantuntijoiden kanssa. 
 • Esikuvia ja hyviä malleja on järjestelmällisesti kartoitettu ja hyviä ideoita ja malleja on jalostettu toimintaamme sopiviksi. Toisaalta esimerkiksi perinteisestä konsultointiliiketoiminnasta on pyritty löytämään täysin vastakkaiset toimintamallit.

Mistä nimi CxO Professional tulee?

 • Perustamisvaiheessa käytiin monia nimivaihtoehtoja läpi. Alusta alkaen oli selvää, että toimintamme tulee perustumaan mentorointiin ja kohderyhmänä on kaikki johtajat, kuten toimitusjohtajat (CEO), talousjohtajat (CFO), tietohallintojohtajat (CIO) jne. Lisäksi tarkoituksemme on tarjota heille ammattimaisesti tuotettuja palveluja, kuten mentorointia, valmennuksia, konsultointia ja foorumeita.

Montako mentoria CxO:lla on?

 • Verkostossa on kaikkiaan noin 100 mentoria. Osaa mentoreista emme voi julkisesti esitellä, koska heillä on näkyvä asema jossain muussa organisaatiossa.

Keitä kaikkia CxO mentoroi?

 • Periaatteessa kaikkia, joita kiinnostaa kehittyä johtajina paremmiksi.
 • Asiakkaat ovat kaiken kokoisista yrityksistä ylintä tai keskijohtoa ja muutamissa tapauksissa myös asiantuntijoita.
Kuinka monta kertaa ja millaisin aikavälein henkilöä mentoroidaan?
 • Asiakas kehittyy mentoroinnissa pienin askelin. Mikäli mentorointi on liian lyhytaikaista, ei näitä askelia ole vielä riittävästi, jotta voitasiin puhua jättiharppauksesta. Näin ollen suosittelemme vähintään vuoden kestävää mentorointia. Asiakkaalla on joka tapauskessa arvotakuu, jolloin hän voi keskeyttää palvelun, mikäli ei koe siitä olevan hyötyä. Nämä keskeytykset ovat kuitenkin äärimmäisen harvinaisia CxO:lla tänä päivänä.
 • Tyypillisin mentorointikertojen väli on 3-4 viikkoa. On kuitenkin tapauksia, joissa asiakkaalla on kriisitilanne tai kaivataan nopeampaa muutosta, jolloin mentorointia voidaan tehdä huomattavasti useamminkin. Mentorointi harvemmin kuin kerran kuukaudessa taas ei oikein toimi, koska silloin joudutaan palamaan aina perusasioihin ja muistelemaan liikaa sitä, mitä aikaisemmin onkaan käsitelty. 
Mitä mentoroitava henkilö kertoo omalle organisaatiolleen omasta mentoroinnistaan?
 • Tämä on täysin mentroitavan (aktorin) oma asia. Useimmat kertovat ylpeänä omasta mentoristaan ja suosittelevat mentoria kollegalleen. Joillakin on toisaalta perusteltu syy pitää mentorointi salassa. CxO toimii joka tapauksessa täysin luottamuksellisesti eivätkä edes CxO:n omat mentorit tiedä toistenss asiakkaita. 
Miten CxO:n ammattimentorointi eroaa konsultoinnista?
 • Kysymys olettaa, että kaikki konsultointi olisi samankaltaista. Konsultointia on hyvin paljon erilaista ja iso osa on valtavan laadukasta ja hyödyllistä. Haluamme uskoa, että parhaimmillaan konsultointi ei eroa hyvästä mentoroinnista paljoakaan.
 • Tyyppillisiä CxO:n ammattimentoroinnin periaatteita, jotka eroavat valtavirtakonsultoinnista ovat:
  • CxO:lla on vain erittäin kokeneita mentoreita. Mentori, jonka asiakkaalle myymme aidosti toteuttaa palvelun, ei joukko kokemattomampia.
  • Siirrämme kaiken osaamisemme asiakkaan osaamispääomaksi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Emme panttaa mitään tietoamme - ainoastaan annostelemme sitä asiakkaan vastaanottokyvyn mukaisesti.
  • Mentorointimme päämääränä ei ole minkään megaprojektin tai tietojärjestelmän myyminen, vaan vain ja ainoastaan asiakkaan menestymisen edistäminen.
  • Asiakkaamme oppii ja kehittyy valtavasti ja hän luo menestystarinoita omassa organisaatiossaan. Me toimimme taustalle mahdollistaen tämän.
  • Me autamme asiakasta hyvin laaja-alaisesti kunkin mentorin osaamisen rajoissa - emme kurinalaisesti etukäteen sovittujen aiheiden parissa. On hyvin tyypillistä, että ns. adhoc-tarpeet nousevat vallitseviksi teemoiksi aika ajoin. Kun yksittäisen mentorin osaamisen rajat tulevat vastaan, hän saa tukea laajalta joukolta muita kokeneita mentoreita. 
 • Me tunnemme isoin joukon hyvä konsultteja. Tärkeämpää lienee, että me tunnemme erittäin hyvin näiden konsulttien asiakkaat ja näiden aidot kokemukset konsulteista. Monesti on paikallaan, että asiakas saa muutosvoimaa hyviltä konsulteilta. Me voimme hyvillä mielin kertoa asiakkaalle, mistä hän todennäköisesti saa sitä mitä tilaa. Riippumattomasti.
Miten CxO:n ammattimentorointi eroaa coachingista?
 • Coaching on metodi, jota me ammattimentorit käytämme yhtenä työvälineenä. Osa mentoreistamme on opiskellut coaching-tekniikoita CxO:n ulkopuolella ja näistä parhaiten soveltuvat olemme kouluttaneet kaikille mentoreillemme. 
 • Voisimme tiivistää eron näin:
  • CxO:n mentori on toiminut asiakkaan kaltaisessa organisaatiossa vastaavissa tehtävissä.
  • CxO:n mentori käyttää osaamisen siirtoon kulloinkin parhaiten soveltuvia pedagogisia, konsultatiivisia ja coaching-tekniikoita.
  • Lisäksi ammattimentori tekee valtaosan työtunneistaan varsinaisten tapaamisten ulkopuolella (aiheiden valinta, valmistautuminen, kotitehtävät, yhteydenpito). Mentori antaa vastauksia ja hänellä on mielipiteitä asoiden ratkaisemiseen.
  • Kokeneinkaan mentorimme ei toimi yksin, vaan hänellä on muiden kokeneiden mentoreidemme osaaminen hyödynnettävissään. Ilman erillistä kustannusta asiakkaalle.