Share |

Mitä CxO:t ovat?

CxO - missä x:n tilalle voidaan laittaa yhdestä tai useammasta kirjaimesta koostuva yhdistelmä - on yrityksen ylimpään johtoon kuuluvan tai ylimmälle johtotasolle raportoivan henkilön tehtävä. Kaikilla yrityksen johtoon kuuluvilla henkilöillä ei välttämättä ole CxO-pohjaista titteliä, esimerkiksi EVP = varatoimitusjohtaja tai toimitusjohtajan varahenkilö.

Lähtökohtaisesti CxO on kyseessä olevan alueen ylin johtaja yrityksessä, esimerkiksi CFO = talousjohtaja. Tämän ajatuskulun mukaisesti vain investointi- ja holdingyhtiöiden tytäryhtiöillä saisi olla CxO-tittelit käytössä mutta käytäntö vaihtelee yritysten välillä.

Kokosimme eri lähteistä (mm. englanninkielistä Wikipediasta) kaikki mahdolliset CxO:t. Listan loppuun lisäsimme yleisimpiä johtotason tehtäviä, joiden haltijoiden tittelissä ei ole CxO-rakennetta.

Monia listan titteleitä ei ole Suomessa yleisesti käytössä, joten kaikille on vaikea kehittää suomenkielistä vastinetta.

Päivitetty 4.1.2017.

CxO Selitys englanniksi Selitys suomeksi
CAO Chief Administration Officer Hallintojohtaja
CAO Chief Analytics Officer Johtava analyytikko
CBO Chief Brand Officer Brändijohtaja
CBO Chief Business Officer Liiketoimintajohtaja
CBDO Chief Business Development Officer Liiketoim. kehitysjohtaja
CCO Chief Channel Officer Kanavajohtaja
CCO Chief Commercial Officer Kaupallinen johtaja
CCO Chief Communication Officer Viestintäjohtaja
CCO Chief Compliance Officer Johtava lakitarkkalija
CCO Chief Content Officer Sisältöjohtaja
CCO Chief Customer Officer Asiakkuusjohtaja
CDO Chief Data Officer Tietojohtaja
CDO Chief Development Officer Kehitysjohtaja
CDO Chief Digital Officer Digitalisaatiojohtaja
CDO Chief Diversity Officer Valikoimajohtaja
CDeO Chief Detail Officer "Detaljijohtaja"
CEO Chief Executive Officer Toimitusjohtaja
CFO Chief Financial Officer Talousjohtaja
CGO Chief Game Officer Pelijohtaja*
CHRO Chief Human Resource Officer Henkilöstöjohtaja
CIO Chief Information Officer Tietohallintojohtaja 
CIO Chief Innovation Officer Innovaatiojohtaja
CISO Chief Information Security Officer Tietoturvajohtaja
CKO Chief Knowledge Officer Tietämysjohtaja
CLO Chief Learning Officer Koulutusjohtaja
CLO Chief Legal Officer Lakiasiain johtaja
CMO Chief Marketing Officer Markkinointijohtaja
CNO Chief Networking Officer Verkostojohtaja
CNO Chief Nursing Officer Hoitojohtaja**
COO Chief Operation Officer Käyttöjohtaja
CPO Chief Privacy Officer Tietosuojajohtaja
CPO Chief Process Officer Prosessijohtaja
CPO Chief Procurement Officer Hankintajohtaja
CRO Chief Risk Officer Riskienhallinnan johtaja
CSO Chief Science Officer Tieteellinen johtaja
CSO Chief Security Officer Turvallisuusjohtaja
CSO Chief Strategy Officer Johtava yritysstrategi
CSO Chief Sustainability Officer Ympäristöjohtaja
CTO Chief Technology Officer Teknologiajohtaja
CVO Chief Visionary Officer Luova johtaja
CWO Chief Web Officer "Nettijohtaja"
CEA Chief Enterprise Architect Johtava kokonaisarkkitehti
EVP Executive Vice President Varatoimitusjohtaja
SVP Senior Vice President Vanhempi apulaisjohtaja
VP Vice President Apulaisjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lähde: Wikipedia (eng.)

* liittyy pelejä tuottavaan yritykseen

** liittyy terveydenhoitoalan yritykseen

 

CxO Mentor Oy tukee tittelistä riippumatta monien tärkeiden tehtävien haltijoita. Sinun ei siis tarvitse olla CxO hyötyäksesi palveluistamme.